Дневни финансијски извештаји

Datum: 18.10.2018

1. Dužnik: DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
Adresa: SVETOZARA MARKOVI]A 116
Mesto: Leskovac
Poreski broj:
Matični broj:
17710214
Ukupan iznos blokade: 215.450.388,49
Dani blokade u protekle tri godine:
Od do Broj dana
17.10.2015. 1097
Ukupno: 1097