Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Радно време Службе за здравствену заштиту деце и школске деце је 7 дана у недељи од 07-20. Лекари службе дежурају у СХМП сваког радног дана у континуитету од 20 – 06.

Контакт телефон службе
016/243-072
Факс: 016/245-319

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце покрива територију града Лесковац и околину.

У служби је запосљено 20 педијатра, 7 лекара опсте праксе,3 висе медицинске сестре, 37 медицинске сестре, 2 психолога, 1 социолог и 2 логопеда.

У саставу ове Службе налазе се:

 1. Одељење за дијагностику и лечење предшколске деце
 2. Одељење за дијагностику и лечење школске деце
 3. Саветовалиште за новорођенчад и одојчад
 4. Развојно саветовалиште
 5. Саветовалиште за младе
 6. Одсек за систематске прегледе и имунизацију предшколске деце
 7. Одсек за систематске прегледе и имунизацију школске деце
 8. Ињекционо превијалишни одсек
 9. Кабинет за ултразвучну дијагностику
 10. Кабинет за спирометрију
 11. Кабинет за инхалациону терапију

Служба се бави свим предвиђеним пословима у делу дијагностике, превенције, лечења и праћења оболеле деце и омладине , као и пружањем осталих услуга прописаних Законом о здравственој заштити.