Посета Државног секретара Министрарства здравља

У оквиру прве акције превентивних прегледа Опште болнице Лесковац која је одржавана 17.9.2017.г у специјалистичким амбулантама Дома здравља Државни секретар Мехо Махмутовић је обишао и разговарао са директором Дома здравља и директором Опште болнице Лесковац.
Државни секретар је изразио задовољство стањем опреме и простора у Дому здравља и похвалио рад менаџмента. У току разговора најавио је измену закона о здравственој заштити којом се предвиђа да ће оснивач Република Србија бити оснивач Домова здравља.