Јавна набавка молерско фарбарског материјала

Јавно отварање понуда одржаће се дана 1.10.2014. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

Позив
Конкурсна документација