Информатор о раду

Садржи следеће:
1. Основне податке о Дому здравља Лесковац ( у даљем тексту установа)
2. Организациону структуру установе
3. Органе установе
4. Стручне органе установе
5. Број и структуру запослених
6. Делатност установе
7. Радно време установе
8. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
9. Списак прописа који се најчешће примењују
10. Финансијска средства установе
11. Информације од јавног значаја

На овој страници можете прочитати Информатор о раду Дома здравља.