Информатор о упису у припремни предшколски прогам и посебне програме

Пројекат „Кад порастем бићу човек“ спроводи удружење родитеља „Рингераја“ а финансира град Лесковац.
Мобилни тим за инклузију Рома града Лесковац, формиран је 17. априла 2014. године одлуком Градског већа. Улога Мобилног тима је подршка јачању међуресорне сарадње локалних институција у раду на унапређивању положаја Рома у граду Лесковцу. Област рада Мобилног тима су: образовање, запошљавање, социјална заштита и здравље.