Јавна набавка медицинско санитетског материјала

Јавно отварање понуда одржаће се дана 02.09.2015. године у 12.30 часова у Великој сали Дома здравља Лесковац.

Конкурнса

Позив