Јавна набавка молерско-фарбарског материјала

Јавно отварање понуда одржаће се дана 20.10.2015. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

Позив

Конкурсна документација