Јавна набавка сервисирање стоматолошких апарата са уградњом резервних делова

Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.07.2015. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

ПОЗИВ

Kонкурснa документација