Јавна набавка стоматолошког материјала

Јавно отварање понуда за јавну набавку стоматолошког материјала обавиће се 26.05.2014 год. у 12.30h у Великој сали Дома здравља Лесковац.

Конкурсна документација