Контакт телефони лекара по амбулантама

Свако од пацијената може да се јави свом изабраном лекару
уколико има здравствени проблем.

ЗА бр. 1
др Драгана Јоксимовић 064/8849-422
др Зоран Кулић 063/8455609
др Снежана Милашевић 064/1703960
др Славица Костић 064/5630971
др Миомира Илић 063/7413300
др Душица Радивојевић 065/8570755
др Драгана Чуљковић 069/1664996

ЗА бр. 2
др Валентина Јовановић 064/8849-423
др Татјана Павловић 064/6666831
др Снежана Контра 062/251811
др Гордана Цветковић 065/2255627
др Бисерка Митић 064/2061029
др Гордана Ранђеловић 063/8787319
др Анђелка Ђорић-Илић 062/247568

ЗА бр. 3
др Јасмина Иванчевић 064/8849-424
др Јасмина Јовановић 064/8849-312
др Сања Тасић 065/8947232

др Ивана Миловановић 061/6536921
др Смиљана Голубовић 065/5248540

ЗА бр. 4
др Сузана Цветковић 064/8849-463
др Сузана Митић 064/8849-320
др Марина Митић 063/464851
др Сунчица Младеновић 063/8732030
др Драгана Гавриловић-Дојчиновић 069/2271600
др Марина Стојковић 064/1295033

ЗА бр. 5
др Сузана Јовановић 064/8849-414
др Радмила Лекић 061/1445216
др Весна Коцић 064/4109142
др Тамара Живковић 064/2281762
др Бобан Цветковић 065/6704344

ЗА бр. 6
др Биљана Митић Ђорђевић 064/8849-514
др Биљана Пешић 064/5386257
др Невена Захаријевић 060/4558711
др Весна Крстић 069/4238344
др Снежана Пешић 064/3489340
др Горица Јанић 061/2319349

ЗС Брестовац
др Слађана Миљковић 064/8849-428
др Драгица Минић 064/2286128
др Гордана Јанаћковић 064/8828978
др Сузана Радивојевић 060/4066231

ЗА Печењевац
др Снежана Лозо 064/8849-427
др Ивана Ракић-Цветковић 064/3068614

ЗА Губеревац
др Слађана Димитријевић 064/8849-450
др Сунчица Стаменковић 064/8849556

ЗА Турековац
др Маја Цветковић 064/8849-383

ЗА Богојевац
др Наташа Станојевић 064/8849-517

ЗА Разгојна
др Слободанка Николић 064/8849-437

ЗА Бабичко и ЗА Ораовица
др Исидора Миленовић 064/8849-317

ЗА Доње Бријање
др Срђан Филиповић 064/8849-316

ЗА Драшковац
др Драгана Анђелковић Вељковић 064/8849-315

ЗА Анчики
др Предраг Тасић 064/8849-568

ЗА Манојловац
др Братислав Натић 064/8849-432
др Бисерка Ђокић 063/7484533
др Данијела Митић 064/3556145

ЗА Донја Локошница и ЗА Јашуња
др Андреј Павловић 064/8849-434

Одељење за фебрилна стања:
ОДЗ Грделица 064/8849-520
ОДЗ Вучје 064/8849-493

Дом Здравља у Вучју
др Момчило Станковић 063/7663923
др Данијела Јовић 064/8849465
др Марко Стевановић 063/7141358
др Милена Арсић 063/8772116
др Петра Ђорђевић 064/8849391
др Зоран Илић 064/8849353
др Жаклина Јовић 061/1640022
др Сунчица Ивановћ 064/8849467
др Верица Валчић 064/8849497
др Ана Величковић 064/1550804
др Горица Раковић 062/8809376

Служба за ЗЗ жена
др Љиља Вучковић 064/8849-326

др Софија Југовић 063/7213-200
др Данијела Цветановић 064/2433-423
др Јасмина Здрвковић Јовановић 063/7012-718
др Душан Миловановић 060/422-3941
др Горан Тодоровић 063/804-0306

Дом Здравља у Грделици
др Снежана Костић 064/8849366
др Рената Тошић 064/8849524
др Марко Јовић 063/7130210
др Игор Колак 067/7077651
др Мирјана Стојиљковић 061/1962952
др Милунка Стојиљковић 061/1962953
др Благица Лукић 063/1284931
др Милена Станковић 062/8680051
др Јелена Стојановић 063/7765736
др Александар Јевтовић 064/8849363
др Славица Миладиновић 064/ 8849526
др Ана Цекић 060/5598980
др Ана Меденица 064/2622032
дрЗоран Стојановић 064/8849430
др Драган Петковић 064/8849525
др Горан Тошић 063/242438
др Жаклина Цветковић 062/401006

Служба за ЗЗ деце
др Цветановић Слађана 064/ 88-49-489
др Димитријевић Марина 063/ 17-07-450
др Златановић Снежана 063/ 805-24-94
др Кривокапић Славица 069/ 221-40-57
др Младенов Горан 064 /153-95-21
др Светлана Т. Ђорђевић 063/ 805-27-95
др Димитријевић Гордана 064/ 189-80-00
др Мичић Весна 061/114-67-02
др Ана Булајић Маврић 064/ 548-07-68
др Павићевић Слађана 069/ 434-09-00
др Николић Зорица 063/ 767-57-80
др Ивановић Биљана 069/ 301-09-60
др Живковић Драгана 065/ 612-23-04
др Пејић Славица 065/ 995-65-75
др Цакић Сузана 063/ 46-47-87
др Стојановић Горан 065/ 818-19-19
др Петковић Татјана 065/ 634-22-01
др Стошић Биљана 063/ 733-84-05
др Стојановић Драган 064/ 706-63-09
др Михајловић Милорад 066/ 820-43-15