МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА – Стручан и едукован кадар ДЗ Лесковац уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана.

ВИЗИЈА – ДЗ Лесковац је акредитован, мултидисциплинаран и савремен дијагностичко-терапеутски центар који пружа ефикасну превентивну и куративну здравствену заштиту.