Нова цена лекарског уверења за рад

Поштовани,
Дом здравља Лесковац са задовољством објављује да је цена лекарског прегледа за рад снижена од досадашњих 2030дин на 1800дин.