Нова машина за одржавање подова

Слузба за стоматолоску здравствену заститу добила је апарат за машинско одржавање подова. Ова машина ће олакшати чишћење подова, како у ходницима где је скоро постављена керамика, тако и у ординацијама ове Службе где је прошле године замењен ПВЦ . Због великог протока пацијената, машинско, водено чишћење ће сигурно унапредити  хигијену и олакшати рад особљу.