Огранак Дома здравља у Вучју

Дом Здравља Вучје је Огранак Дома Здравља Лесковац  пружа здравствену заштиту 17444 становника Поречког краја. Здравствена заштита је организована у матичној установи и 6 сеоских амбуланти. У матичној установи постоје следеће службе:

 1. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Поред амбуланте у огранку раде и следеће истурене амбуланте:

Здравствена Амбуланта Стројковце ради у две смене од 07 – 20 и викендом ( суботом и недељом) од 8 -10.

Здравствена Амбуланта Накривањ ради уторком и четвртком од 7х – 14х и викендом ( суботом и недељом ) од 7 – 9.

Здравствена Амбуланта Бунушки Чифлук ради сваког дана од 07 – 14  и викендом ( суботом и недељом ) од 10 – 11

Здравствена Амбуланта Мирошевце ради сваког дана од 07 – 14  и викендом ( суботом и недељом ) од 11 – 12 .

Здравствена амбуланта Барје ради понедељком, средом, петком и викендом ( суботом и недељом од 13 – 14  ).

Здавствена Амбуланта Оруглица ради сваког другог четвртка.

2.  ОДЕЛЕЊЕ  ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

 • Одсек за здравствену заштиту жена
 • Одсек за здравствену заштиту радника
 • Одсек за интерну медицину
 • Одсек лабораторијске дијагностике
 • Одсек за радиолошку дијагностику
 • Од скора раде и консултативне специјалистичке службе ОБ Лесковац: Интерниста , Офтомолог, ОРЛ ,Неуропсихијатар и Пулмолог.

3. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

4. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

 • Одсек за предшколску децу
 • Одсек за школску децу

5.ОДЕЛЕЊЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

 • Одсек за превентивну здравствену заштиту и статистику
 • Одсек поливалентне патронаже

Радно време у ДЗ у Вучју је 24 . Од 07  – 20  и 20  – 07  .

Ренген ради средом од 07 – 14.

Лабораторија сваког дана 07 – 14.