дом здравља

Одељење социјалне медицине статистике и информатике

У оквиру Управе Дома здравља Лексовац фунцкионише Одељење социјалне медицине статистике и информатике у коме раде:

 • 2 лекара (1 специјалиста социјалне медицине),
 • 3 медицинских сестара и техничара
 • виши санитирно еколошки инжењер

док у информатионом систему раде:

 • 1 информатичар,
 • 2 оператера

Одељење се бави пословима израде полугодишњих и годишњих планова и извештаја о раду,  пруженим услугама, квалитету, целокпног извештавања за РФЗО, ЗЗЈЗ и  Институ Батут .

У оквиру информационог система врши се:

 •  планирање пројектовање и одржавање рачунарске мреже и опреме коју она чини. Мрежа се простире на целокупној територији Општине Лесковац у распону од 50км и обухвата 32 удаљене локације(главна зграда, дечији диспанзер, огранци у Грделици и Вучју, здравствене станице и амбуланте). Састоји се  од 4 CISCO, 29 TP-LINK рутера и са око 50 свичева марке DELL i TP-LINK
 •  инсталација, одржавање и поравка сервера, радних станица, штампача, читача картица.  Дом здравља располаже са 9 сервера различитих намена,  315 радних станица и око 100 штапмпача различитог типа.
 •  активно учествованје у одржавању и унапређивању здравственог информационог система Хелиант
 •  генерисање и обрада електронске фактуре ка РФЗО
 •  ИТ хелп-деск за све запослене у Дому Здравља
 •  извештавање
 • одржаванје система надзора и пријава/одјава радника

Управа Дома здравља

direktor_Slavisa_Bozic

Директор:
др Славиша Божић

Контакт:
016/233-701
емејл:
direktor@dzleskovac.com

 

 

 

pomocnik_dir_dr_CaslavПомоћник директора за медицинска питања 

Др Часлав Недељковић

Контакт:
016/233-701

 

 

 

glavnasestraГлавна сестра :
Данијела Стојковић
виша медицинска сестра

Контакт:
016/233-701
емајл:
uprava@dzleskovac.com

 

Радно време Управе Дома здравља Лесковац је понедељак-петак од 07-15.

Редизајниран веб сајт Дом здравља Лесковац

Част нам је да Вас обавестимо да је редизајнирам  и унапређен веб сајт Дома Здравља Лесковац. Изглед сајта је прилагођен мобилним телофонима, таблетима и другим преносним уређајима. Такође, веб сајт је урађен  коришћењем нових технологија прилагођен је захтевима наших корисника

Финансијски план и завршни рачун

Финансијски план за 2022. годину

Измена Финансијског плана за 2022. годину

Завршни рачун за 2021.годину excel ikonica

Јавне Набавке

План јавних набавки 2022

Измењена верзија плана јн 22.07.2022

Измењена верзија плана јн 28.07.2022

Измењена верзија плана јн 07.09.2022

Измењена верзија плана јн 17.10.2022

Измењена верзија плана јн 26.10.2022

План јавних набавки на које се закон не примењује 2022

План јавних набавки на које се закон не примењује 2022 измена