дом здравља

Одељење социјалне медицине статистике и информатике

У оквиру Управе Дома здравља Лексовац фунцкионише Одељење социјалне медицине статистике и информатике у коме раде:

 • 2 лекара (1 специјалиста социјалне медицине),
 • 3 медицинских сестара и техничара
 • виши санитирно еколошки инжењер

док у информатионом систему раде:

 • 1 информатичар,
 • 2 оператера

Одељење се бави пословима израде полугодишњих и годишњих планова и извештаја о раду,  пруженим услугама, квалитету, целокпног извештавања за РФЗО, ЗЗЈЗ и  Институ Батут .

У оквиру информационог система врши се:

 •  планирање пројектовање и одржавање рачунарске мреже и опреме коју она чини. Мрежа се простире на целокупној територији Општине Лесковац у распону од 50км и обухвата 32 удаљене локације(главна зграда, дечији диспанзер, огранци у Грделици и Вучју, здравствене станице и амбуланте). Састоји се  од 4 CISCO, 29 TP-LINK рутера и са око 50 свичева марке DELL i TP-LINK
 •  инсталација, одржавање и поравка сервера, радних станица, штампача, читача картица.  Дом здравља располаже са 9 сервера различитих намена,  315 радних станица и око 100 штапмпача различитог типа.
 •  активно учествованје у одржавању и унапређивању здравственог информационог система Хелиант
 •  генерисање и обрада електронске фактуре ка РФЗО
 •  ИТ хелп-деск за све запослене у Дому Здравља
 •  извештавање
 • одржаванје система надзора и пријава/одјава радника

Управа Дома здравља

direktor_Slavisa_Bozic

Директор:
др Славиша Божић

Контакт:
016/233-701
емејл:
direktor@dzleskovac.com

 

 

 

pomocnik_dir_dr_CaslavПомоћник директора за медицинска питања 

Др Часлав Недељковић

Контакт:
016/233-701

 

 

 

glavnasestraГлавна сестра :
Данијела Стојковић
виша медицинска сестра

Контакт:
016/233-701
емајл:
uprava@dzleskovac.com

 

Радно време Управе Дома здравља Лесковац је понедељак-петак од 07-15.

Редизајниран веб сајт Дом здравља Лесковац

Част нам је да Вас обавестимо да је редизајнирам  и унапређен веб сајт Дома Здравља Лесковац. Изглед сајта је прилагођен мобилним телофонима, таблетима и другим преносним уређајима. Такође, веб сајт је урађен  коришћењем нових технологија прилагођен је захтевима наших корисника

Финансијски план и завршни рачун

План 2024 – 10.01.2024, дугови и неутрошена средства

Завшни рачун за 2023. годину

Финансијски План за 2024.g.

ФП-ЗУ Нови 123 анекс 2023

Финансијски план за 2023 – нова верзија РФЗО – КО дуга и неупотреба.ср.2022

Финансијски План за 2023.g. Нова верзија

План за 2023.год. по уговору

Анекс плана за 2023.год 1 део

Анекс плана за 2023.год 2 део

Плна за 2023.год. по услугама

Завршни рачун за 2022.годину excel ikonica