ИТ

Одељење социјалне медицине статистике и информатике

У оквиру Управе Дома здравља Лексовац фунцкионише Одељење социјалне медицине статистике и информатике у коме раде:

 • 2 лекара (1 специјалиста социјалне медицине),
 • 3 медицинских сестара и техничара
 • виши санитирно еколошки инжењер

док у информатионом систему раде:

 • 1 информатичар,
 • 2 оператера

Одељење се бави пословима израде полугодишњих и годишњих планова и извештаја о раду,  пруженим услугама, квалитету, целокпног извештавања за РФЗО, ЗЗЈЗ и  Институ Батут .

У оквиру информационог система врши се:

 •  планирање пројектовање и одржавање рачунарске мреже и опреме коју она чини. Мрежа се простире на целокупној територији Општине Лесковац у распону од 50км и обухвата 32 удаљене локације(главна зграда, дечији диспанзер, огранци у Грделици и Вучју, здравствене станице и амбуланте). Састоји се  од 4 CISCO, 29 TP-LINK рутера и са око 50 свичева марке DELL i TP-LINK
 •  инсталација, одржавање и поравка сервера, радних станица, штампача, читача картица.  Дом здравља располаже са 9 сервера различитих намена,  315 радних станица и око 100 штапмпача различитог типа.
 •  активно учествованје у одржавању и унапређивању здравственог информационог система Хелиант
 •  генерисање и обрада електронске фактуре ка РФЗО
 •  ИТ хелп-деск за све запослене у Дому Здравља
 •  извештавање
 • одржаванје система надзора и пријава/одјава радника