контакт

Контакт

 


Прикажи већу мапу

Адреса: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац

Директни телефони централе:

016/251-244, 016/252-383, 016/254-460, 016/250-508

Радно време телефонске централе је понедељак-субота од 07-20:30.

Телефон/Факс: 016/233-701
Емаил: uprava@dzleskovac.com

ПИБ: 105032470
Матични број: 17710214
Текући рачун: 840-769661-36

Можете нас контактирати Дом здравља Лесковац путем онлиине форме:

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука