План јавних набавки

2024. Година

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује 01.04.2024.

Измењена верзија плана јавних набавки 26.03.2024.

План јавних набавки на које се закон не примењује за 2024

План јавних набавки за 2024


2023. Година

Измењена верзија плана јавних набавки 12.12.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 14.12.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 07.11.2023

Измењена верзија плана јавних набавки 07.11.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 07.11.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 02.11.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 11.10.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 07.08.2023.

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 07.11.2023.

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 24.04.2023.

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 14.09.2023.

План Јавних Набавки 2023 excel ikonica

План Јавних Набавки 2023 на које се закон не примењује excel ikonica


2022. Година

План јавних набавки 2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 22.07.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 28.07.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 07.09.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 17.10.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 26.10.2022 excel ikonica

План јавних набавки на које се закон не примењује 2022

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 21.04.2022.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 22.07.2022.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује- 01.04.2022.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 17.10.2022.