План јавних набавки

План јавних набавки за 2024

План јавних набавки на које се закон не примењује за 2024

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 07.11.2023.

Измењена верзија плана јавних набавки 07.11.2023.

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 24.04.2023.

Измењена верзија Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 14.09.2023.

План Јавних Набавки 2023 excel ikonica

План Јавних Набавки 2023 на које се закон не примењује excel ikonica

План јавних набавки 2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 22.07.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 28.07.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 07.09.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 17.10.2022 excel ikonica

Измењена верзија плана јн 26.10.2022 excel ikonica

План јавних набавки на које се закон не примењује 2022

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 21.04.2022.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 22.07.2022.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује- 01.04.2022.

Измењена верзија плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује – 17.10.2022.