Пракса ученика медицинске школе

Из садржаја животних порука УНИЦЕФ-а препознају се обим и садржај здравствено васпитног рада са мајкама(родитељима ) или особама које брину о детету.

Здравствени радници -здравствени васпитачи треба да су високо стручно оспособљени за рад са родитељима и старатељима деце,јер раде на превенцији потенцијалних и решавању актуелих проблема код деце. Здравствени васпитач отвара процес учења и обучавања родитеља-старатеља да на најквалитетнији начин помогне својој деци. Здравствено васпитни рад се може одвијати у здравственим установама (дом здравља,саветовалишта,диспанзери..) Ово подразумева да здравствени васпитач  буде на местима где су мајка и деца. Здравствено васпитни рад са омладином је организовани метод рада у циљу очувања и унапређења здравља кроз мотивацију и стицање знања и вештина .

НЕМА УСПЕХА У РАДУ СА ЗАЈЕДНИЦОМ УКОЛИКО ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК НАМЕћЕ СВОЈ СТАВ ИЛИ ПАК ПОКУШАВА  ДА ПЛАСИ ЉУДЕ. ЗА РАД У ЗАЈЕДНИЦИ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК ТРЕБА ДА ИМА БОГАТА ИСКУСТВА. ДОБРА САРАДЊА ТРЕБА ДА СЕ ОСТВАРИ А УСПЕХ ТРЕБА ДА ПОСТАНЕ ПИТАЊЕ ЧАСТИ ЗАЈЕДНИЦЕ.

Како другачије научити и применити него добром праксом.

Ученици медицинске школе Лесковац у Дому здравља Лесковац у оквиру редовне праксе