Програма за Развој деце у раном детињству

У оквиру Програма за Развој деце у раном детињству УНИЦЕФ у Србији у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље Београда реализован је пројекат “Подршка раном развоју деце оснаживањем службе кућних посета и оснаживање патронажних сестара”. Укључивање поливалентних патронажних служби Домова здравље у овим локалитетима има за циљ да се на професионалан и квалитетан начин обави мапирање породица и њихових потреба за подршком. У оквиру пројекта у Дому здравља Лесковац укључено је 10 патронажних сестара.

У циљу ефикаснијег рада са породицама министарство здравља републике Србије и УНИЦЕФА 20.02.2019 је у згради управе града Београда доделило служби поливалентне патронаже Лесковац 4 таблета за рад на терену. Таблети ће омогућити доступност различитих информативно едукативних материјала и препоручених инструмената за рад са породицама у електронском облику, једноставније прикупљање, праћење и обраду података.