Промена распореда рада

Педијатрија у ОДЗ Вучје ће радити само у првој смени у периоду 25.11.2019 до 30.11.2019 услед коришћења годишњег одмора лекара