Распоред рада Дома здравља у време Прмомајских празника

Од 01.05.2020 год. до 03.05.2020 год. ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ће радити по следећем распореду:

Служба за здравствену заштиту одраслих – Здравствена амбуланта бр 4  (Ул. Светозара Марковића 116)  у времену од 07,00-18,00

Здравствена станица  Брестовац од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Манојловац од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Печењевац од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Губеревац од 07,00-14,00

KОВИД АМБУЛАНТА (само за фебрилна стања) у Здравственој амбуланти бр.3 ул. Бранислава Нушића бр.17  од 07,00-22,00

Служба хитне медицинске помоћи  у времену од 00,00-24,00

Служба кућног лечења и неге – у времену од 07,00-19,00

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце (У улици Млинска 1) од 07,00-18,00 у просторијама Дечјег диспанзера и од 18,00-07,00 у просторијама Дечјег диспанзера-улаз Спортска медицине)

Служба за стоматолошку здравствену заштиту – од 01.05. 2020 год.до 03.05.2020.год радиће од 07,00-18,00 сати (Главна зграда Дома здравља- трећи спрат)

ОГРАНАК ДОМА ЗДРАВЉА У ГРДЕЛИЦИ   ће радити по следећем распореду:

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00,00 до 24,00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце у дане од 01.05.2020 до 03.05.2020 год.радиће од 07,00-14,00

Здравствена станица  Предејане  од 01.05.2020.год до 03.05.2020 год. Радиће од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Велика Грабовница  од 01.05.2020год до 03.05.2020 год. Радиће од 07,00-14,00

ОГРАНАК ДОМА ЗДРАВЉА У ВУЧЈУ ће радити по следећем распореду

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00,00 до 24,00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце  од 01.05.2020 до 03.05.2020 год. Радиће од 07,00-14,00

Одсек за кућно лечење и негу   од 07,00-14,00