Телефонска психосоцијална подршка

Телефонска психосоцијална подршка током проглашене пандемије вирусом KОВИД-19:

064/8849478
065/2543740
060/5705300
064/8849336
064/8849403

Телефонска подршка логопеда :

064/2001040
063/8047688

Психолози:
Ивана Станковић
Снежана Стојановић Плавшић
Бојана Величковић

Социолог/соц.радник:
Марина Стефановић Момчиловић

Логопеди:
Ирена Стаменковић Стевановић
Марина Грбовић