Телефонско саветовалиште

Намењено је пре свега породицама са новорођеном децом и задовољавању њихових потреба за интензивнијом заштитом и негом.

Aли и свим другим заинтересованим породицама и њиховим члановима који, позивајући Телефонско саветовалиште, тражи бесплатан савет, подршку или одговор на питање које их интересује.

Телефон: 016/214-323