Вести

Најновије вести у Дому здравља Лесковац

Пројекат Здрави зуби здрав живот

Дом здравља Лесковац учествује у пројекту Повећања доступности здравствене заштите осетљивим популационим групама. Овај пројекат се реализује уз помоћ Министарства здравља и пројекта Пружања унапређњних услуга на локалном нивоу ДИЛС. Настави са читањем…