Вести

Најновије вести у Дому здравља Лесковац

Акредитација Дома здравља Лесковац

Од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Дом здравља Лесковац је акредитован на период од три године од децембра 2011. до децембра 2014. године. Број сертификата о акредитацији је А-26-09/2011.

Акт о акредитацији