Служба за здравствену заштиту радника

Начелник Службе:
др Сузана Јовановић

Главна сестра службе:
вмс Слађанка Јанковић

Укупан број лекара, медицинских сестара и техничара у Служби:

  • Лекара специјалиста : 4 (1 спец. опште медицине и 3 спец. медицине рада)
  • виша медицинска сестра: 1
  • Медицинске сестре/ техничари: 4
  • Психолога: 3
  • Административна радника: 1

 Контакт телефон Службе: 016/248-700

Опис службе

Служба за здравствену заштиту радника послује као мултидисциплинарна, превентивна, дијагностичка и куративна целина, чија делатност обухвата радно активно становништво општине Лесковац, која обавља превентивне , куративне, систематске, претходне, периодичне прегледе, утврдјивање здравственог стања возача аматера, професионалаца, и уопште бави се комплексном делатношћу у оквиру оцене радне способности.

У оквиру дијагностичке делатности ради се ергометрија и цолор допллер ехосонографија. Служба у свом саставу има и чланове комисије за претходни поступак оцене радне способности за Јабланички округ.

Оделење за превентивну здравствену заштиту

Шеф Оделења:
мр др Радојка Анђелковић Јовановић

Главна сестра Оделења:
мс Сузана Стаменковић

Радно време:
Радно време Оделења за превентивну здравствену заштиту је понедељак-петак од 07-15.

Одсеци у служби

  • Одсек за оцену радне способности и експертизну обраду за инвалидску комисију
  • Одсек за утврђивање професионалних болести на раду са функционалном дијагностиком
  • Одсек за медицину рада у саобраћају