Пројекат Здрави зуби здрав живот

Дом здравља Лесковац учествује у пројекту Повећања доступности здравствене заштите осетљивим популационим групама. Овај пројекат се реализује уз помоћ Министарства здравља и пројекта Пружања унапређњних услуга на локалном нивоу ДИЛС. Основни циљ пројекта је доступност стоматолошке здравствене заштите особама старосне групе од 19-65 година и инвалидних лица као и повећање нивоа знања о значају превентивних стоматолошких прегледа. Стварање могућности да заједно са локалном самоуправом се обезбеди континуирана стоматолошка здравствена заштита на руралном подручју Града Лесковца. У току активности планира се израда релевантне базе података, набавка стоматолошке опреме (турбине, борери, стоматолошке столице), мобилизација заједнице и континуирано извештавање о активностима.

Дом здравља Лесковац ће у оквиру пројекта „Здрави зуби здрав живот“ на територији града Лесковца обухватити око 1000 пацијената из маргинализованих група.  У току спровођења пројекта стоматолошке активности биће фокусиране на поправку и екстракцију зуба, скидање наслага и израду парцијалних и тоталних протеза.

20140326_113934 Минстарка здравља, проф. др Славица Ђукић Дејановић уручила је  данас уговоре о   додели финансијских средстава  за спровођење пројеката који су намењени повећању доступности здравствене заштите осетљивим популационом групама (стари, деца, млади, инвалиди, Роми) и унапређење квалитета рада стоматолошке здравствене службе и оралног здравља становника у  22 општине у Србији, укупне вредности 27.500.000 динара  (око 242 .000 евра). Саопштење Министарства здравља и пројекта ДИЛС можете прочитати овде.