Едукација лекара Службе ХМП из области трауматологије

Дана 24.11.2017.године одржана је  едукација лекара Службе ХМП из области трауматологије. Едукација је део КМЕ и део континуираног интерног тренинга лекара ове Службе.

Едукатори су такође из редова лекара СХМП.
Траума је водећи узрок смртности у популацији од 1 до 44 година старости Тек се смртност у петој деценији од карцинома и коронарне болести може поредити са смртношћу изазваном траумом. Траума је у 80% узрок смрти код тинејџера а у 60% узрок смрти код деце.

Ове чињенице су биле разлог да се збрињавању трауматизованих пацијената посвети данашња едукација.
Након данашњег тренинга лекари нису крили позитивне коментаре, и истичу да након ове едукације могу компетентније да:

  • објасне патофизиологију трауме
  • повежу принцип механизма повређивања и процену налаза код повређених
  • опишу третман трауматизованих особа у прехоспиталним условима, укључујући и компликације и елементе који уводе забуну
  • препознају озбиљност трауматских повреда које имају значај како на глобалном тако и на индивидуалном нивоу.
  • разјасните улогу и одговорност ХМП у збрињавању трауматизованих лица