Служба за стоматолошку здравствену заштиту

 Начелник Службе:
др Петар Јовановић

Главна сестра службе:
вмс Биљана Стојановић

Контакт телефони Службе:
016/244 -127 – начелник Службе
016/247 – 617 – главна сестра Службе

016/242 – 619 – Одељење за дечју и превентивну стоматологију
Емаил: stomatologija@dzleskovac.com
Вебсајт: http://sluzba-za-stomatolosku-zdravstvenu-zastitu-dz-leskovac.webnode.com/

Опис службе

Служба за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Лесковац као интегрални део основне здравствене заштите за основни циљ има очување и унапредјење здравља уста и зуба.

Служба за Стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Лесковац обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту становништва и пружа услуге на примарном и секундарном нивоу, које представљају интегрални део основне здравствене заштите. Служба за стоматолошку здравствену заштиту: систематски прати и проучава стање стоматолошке здравствене заштите, испитује и примењује методе раног откривања, спречавања и лечења стоматолошких обољења. Организује превентивни рад са приоритетним групама становништва, спроводи стручно усавршавање здравствених радника и сарадника и пружа све врсте услуга по специјалностима.

Стоматолошке услуге пружају се осигураницима из чл. 41 Закона о обавезном осигурању на терет средстава здравственог осигурања, и тржишно по економским ценама осигураницима који нису обухваћени овим чланом. Ванстандарднене услуге пружају се свим осигураницима по економском ценовнику.

Служба за стоматолошку здрабвствену заштиту покрива подручје општине Лесковац,а у домену специјалности стоматолоошке протетике,оралне хирургије,парадонтогије и оралне медицине подручје Јабланичког управног округа.

Унутрашњом организацијом службе извршена је подела на два одељења :

 1. Одељењје за превенцију и лешење деце и омладине,које у свом саставу има:
 • Одсек дечје превентивне стоматологије
 • Одсек ортопедије вилица са зубном техником и Ро кабинетом
 1. Одељење за превенцију и лечење одраслих које у свом саставу има:
 • Одсек опште стоматологије
 • Одсек болести уста и зуба
 • Одсек оралне хирургије
 • Одсек стоматолошке протетике са зубном техником

Уоквиру стоматолошке заштите деце и омладине а на бази територијалне покривености општинског подручја постоје стоматолошке ординације у Дечјем диспанзеру у Лесковцу, у ОДЗ у Вучју и Грделици као и  стоматолошке ординације у 7 основних, 2 средње школе и 1 у предшколској установи.

Радно време ових пунктова:

 • Дечји диспанзер-сваког радног дана и суботом од 7-20
 • Ординације у школама:
 • О. Ш“ Вожд Карађорђе“——–понедељак,среда,четвртак,петак од 7-14 и 30
 • О.Ш.“Васа Пелагић“ ———– понедељак, уторак, среда, четвртак од 7-14 и 30
 • О.Ш.“Трајко Стаменковић“ –- сваког радног дана од 7-14 и 30
 • О.Ш.“Вук Караџић“————- сваког радног дана од 7-14 и 30
 • О.Ш.“Коста Стаменковић“—- сваког радног дана од 7-14 и 30
 • О.Ш.“Радоје Домановић“у Манојловцу——- петак од 7-14 и 30
 • Вртић“Наше дете“—————среда од 7-14 и 30
 • О.Ш.“Јосиф Костић“————- сваког радног дана од 7-14 и 30(због реновирања школе ординација тренутно не ради )
 • Гимназија———————- понедељак, уторак, четвртак, петак од 7-14 и 30
 • Техничка школа „Раде Металац“—– сваког радног дана од 7-14 и 30
 • специјална школа 11 октобар ———— уторак од 07-14 и 30

Постоји укупно 18 изабраних тимова за децу и омладину.

У оквиру стоматолошке здравствене заштите одраслих имамо стоматолошке ординације у којима раде изабрани стоматолози и специјалисти смештене у Дому здравља Лесковац,ординације изабраних лекара У ДЗ у Вучју и Грделици и ординацију у амбуланти Брестовац.

Радно време ових пунктова:

ДЗ Лесковац,ОДЗ Вучје и ОДЗ Грделица сваког радног дана и једне суботе у месецу 7-20

Истурене амбуланте

 • Брестовац —– сваког дана и једне суботе у месецу 7-20
 • Ординација за хитне стоматолошке интервенције ради сваке ноћи од 20 – 06 (ноћно дежурство), у дане викенда, државних и верских празника од 00-24.

Постоји укупно 5 изабраних тимова за одрасле.

У Служби за стоматолошку здравствену заштиту запослено је укупно  93 здравствених радника.

Квалификациона структура запослених:

 • 26 специјалиста (дечја прев.стом.,ортопедија вилица,општа стоматологија, болести уста и зуба, парадонтологија, орална хирургија,стоматолошка протетика)
 • 8 доктора стоматологије
 • 1 више мед. сестра
 • 45 мед. сестара ССС
 • 11 зубних техничара ССС
 • 2 ренген техничара