Служба за кућно лечење и негу

Начелник Службе:
др Небојша Стефановић

Главна сестра службе:
мс Јасмина Миљковић

Укупан број лекара, медицинских сестара и техничара у Служби:

  • Лекара специјалиста: 1
  • лекара опште медицине: 5
  • Медицинских сестара/техничара: 14
  • администратор: 1

Контакт телефон Службе:
016/250-456

Радно време:
Радно време Служба за кућно лечење и негу је понедељак-петак од 07-20, суботом и недељом од 07-19.

Опис службе

Служба кућног лечења је у Лесковцу почела са радом 06.05.1985. год. због изразито указане потребе за кућним лечењем. Делатност Службе кућног лечења је лечење непокретних, тешко болесних и хендикепираних особа или пак као наставак болничког лечења пацијената отпуштених са стационарног лечења, али којима је наставак започете терапије неопходан. Рад се оснива у стану болесника.

Важан и одговоран посао обављају 6 екипа коју чине лекар и техничар са радом у две смене. Служба кућног лечења покрива здравственим услугама из своје делатности територију општине Лесковац, коју покрива Дом здравља Лесковац (без Грделице и Вучја). Служба поред територије града покрива и све сеоске средине без обзира на којој су удаљености.

Пријем позива врши се на телефону 016/250-456 у просторији за пријем позива где се примају и упути лично донети од стране чланова породице. Отворени налози дистрибуирају се лекарским екипама на јутарњем састанку од стране начелника Службе кућног лечења свакодневно. По обављеном дневном послу свака екипа протоколише пружене услуге у прописаним протоколима или формуларима, затим се све електронски фактурише истог или следећег дана што зависи од обима посла. Задужење техничара санитетским материјалом и ампулираним лековима обавља се свакодневно према потребама сваког од њих, и то обавља главна сестра која и води задужења и раздужења сваког од њих. Однос лекара техничара 1:1 није перманентна формација већ се додаје још један техничар – сестра према потребама. Превоз екипа врши се аутомобилима којима управљају техничари или лекари. Кућни ред Службе је истакнут на огласној табли и мора бити поштован од стране упошљеника Службе као и пацијената. Пацијентима се ставља на увид пут за евентуалне жалбе и незадовољства са бројевима телефона заштитника пацијентових права, здравственог инспектора и директора.