Отварање нове КОВИД амбуланте

Захваљујући личном ангажовању Градоначелника Града Лесковаца Др Горана Цветановића, кадровски смо и просторно ојачали Kовид амбуланту на примарном нивоу здравствене заштите, тако да у здравственој амбуланти бр 3. на спрату где је била Служба кућног лечења отворили смо још једну Kовид амбуланту. Службу кућног лечења смо пребацили у згради Дома здравља, тако да сада имамо 4 Ковид амбуланте са Ковид амбулантама у Огранку Дома здравља Вучје и у Огранку Дома здравља Грделица.

КОВИД амбуланта ради од 07–20ч са 4 лекара у првој смени и 3 лекара у другој смени, на првом и другом спрату.

У саставу КОВИД амбуланте ради и лабораторија за тестирање на КОВИД-19. Радно време лабораторије од 08-18ч од понедељка и петка са по два лаборанта у првој и другој смени. Суботом и недељом радно време лабораторије за тестирање од 8-13ч.

У зависности од епидемиолошке ситуације постоји могућност промене радног времена као и броја ангажованих лекара и лабораната. Због могућег погоршања временских услова пацијентима смо омогућили заштиту у шатору који је постављен у дворишту гарнизонске амбуланте.

Почетак рада Здравствене амбуланте број 3

Обавештавају се пацијенти Здравствене амбуланте број 3 да ће њихова амбуланта почети са радом од 01.09.2020. год. у згради Дома здравља Лесковац на другом спрату са радним временом од 7-20ч. Све потребне информације могу добити на контакт телефон 244-115 лок.321.

Тестирање RT-PCR методом ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 на лични захтев грађана

Термин за тестирање грађана могу заказати позивом на број 011/362-000. Време чекања на резултат је од 24-48 часова од узимања бриса. Грађани резултате могу преузети у Здравственој установи у којој је извршеноузимање бриса или електронским путем посредством портала еЗдравље и портала еУправе Владе Републике Србије. За стране држављане резултат може бити послат на емаил адресу од стране надлежног института/завода за јавно здравље.

Инструкција за уплату средстава за услугу RT-PRC тестирања на присуство SARS-CoV2 на лични захтев на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање број: 840-17750-34 ПОДРАЧУН ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РФЗО-ЗА УСЛУГЕ RT-PCR ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS CoV2

ФИЗИЧКА ЛИЦА:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, Адреса становања, Место пребивалишта;
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2
ПРИМАЛАЦ: Репбулички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ УПЛАТИОЦА

ПРАВНА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица;
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА
НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СПИСАК ЛИЦА СА ЈМБГ