Финансијски извештаји

Датум: 24.04.2018

1. Дужник: DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
Адреса: SVETOZARA MARKOVI]A 116
Место: Leskovac
Порески број:
Матични број:
17710214
Укупан износ блокаде: 216.957.133,09
Дани блокаде у протекле три године:
Од до Број дана
23.04.2015. 1097

Извршење финансијског плана за 2017. годину

Финансијски план за 2018. годину

Завршни рачун за 2017.годину excel ikonica