Финансијски извештаји

Датум: 06.08.2018

1. Дужник: DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
Адреса: SVETOZARA MARKOVI]A 116
Место: Leskovac
Порески број:
Матични број:
17710214
Укупан износ блокаде: 216.332.063,84
Дани блокаде у протекле три године:
Од до Број дана
03.08.2015. 1099
Укупно: 1099

Извршење финансијског плана за 2017. годину

Финансијски план за 2018. годину

Завршни рачун за 2017.годину excel ikonica