Служба за стоматолошку здравствену заштиту

 Начелник Службе:
др Петар Јовановић

Главна сестра службе:
вмс Биљана Стојановић

Контакт телефони Службе:
016/244 -127
016/247 – 617
Емаил: stomatologija@dzleskovac.com

Опис службе

Служба за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Лесковац као интегрални део основне здравствене заштите за основни циљ има очување и унапредјење здравља уста и зуба.

Служба за Стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Лесковац обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту становништва и пружа услуге на примарном и секундарном нивоу, које представљају интегрални део основне здравствене заштите. Служба за стоматолошку здравствену заштиту: систематски прати и проучава стање стоматолошке здравствене заштите, испитује и примењује методе раног откривања, спречавања и лечења стоматолошких обољења. Организује превентивни рад са приоритетним групама становништва, спроводи стручно усавршавање здравствених радника и сарадника и пружа све врсте услуга по специјалностима.

Стоматолошке услуге пружају се осигураницима из чл.41 Закона о обавезном осигурању на терет средстава здравственог осигурања, и тржишно по економским ценама осигураницима који нису обухваћени овим чланом. Ванстандарднене услуге пружају се свим осигураницима по економском ценовнику.

Служба за стоматолошку здрабвствену заштиту покрива подручје општине Лесковац,а у домену специјалности стоматолоошке протетике,оралне хирургије,парадонтогије и оралне медицине подручје Јабланичког управног округа.

Унутрашњом организацијом службе извршена је подела на два одељења :

 1. Одељењје за превенцију и лешење деце и омладине,које у свом саставу има:
 •  Одсек дечје превентивне стоматологије
 • Одсек ортопедије вилица са зубном техником и Ро кабинетом
 1. Одељење за превенцију и лечење одраслих које у свом саставу има:
 •  Одсек опште стоматологије
 • Одсек болести уста и зуба
 • Одсек оралне хирургије
 • Одсек стоматолошке протетике са зубном техником

Уоквиру стоматолошке заштите деце и омладине а на бази територијалне покривености општинског подручја постоје стоматолошке ординације у Дечјем диспанзеру у Лесковцу, у ОДЗ уВучју и Грделици као и  стоматолошке ординације у 9 основних, 2 средње школе и 1 у предшколској установи.

Радно време ових пунктова:

 •  Дечји диспанзер-сваког радног дана и суботом од 7-20
 • Ординације у школама:
 • О. Ш“ Вожд Карађорђе“сваког радног дана -7-14
 • О.Ш.“Васа Пелагић“ ———–понедељак.уторак,четвртак  7-14
 • О.Ш.“Трајко Стаменковић“ –-уторак,среда,петак 7-14
 • О.Ш.“Вук Караџић“————-среда,четвртак,петак 7-14
 • О.Ш.“Коста Стаменковић“—-понедељак,уторак,среда  7-14
 • О.Ш.“Радоје Домановић“у Манојловцу—среда и петак 7-14
 • Вртић“Наше дете“—————сваког радног дана од 7-14
 • О.Ш.“Јосиф Костић“————- сваког радног дана од 7-14
 • Гимназија———————- сваког радног дана од 7-14
 • Техничка школа „Раде Металац“-понедељак,среда,четвртак 7-14
 • специјална школа 11 октобар 07-14

Постоји укупно 23 изабраних тимова за децу и омладину.

У оквиру стоматолошке здравствене заштите одраслих имамо стоматолошке ординације у којима раде изабрани стоматолози и специјалисти смештене у Дому здравља Лесковац,ординације изабраних лекара У ДЗ у Вучју и Грделици и 10 ординацијама у Истуреним амбулантама (Брестовац, Печењевац, В.Грабовница, Предејане, Мирошевце, Турековац,Белановац, Губеревац, “Здравље“, Стројковце)

Радно време ових пунктова:

ДЗ Лесковац,Вучје и Грделица сваког радног дана и једне суботе у месецу 7-20

 Истурене амбуланте

 • Брестовац и Печењевац и Предејане сваког дана и једне суботе у месецу 7-20
 • Остале амбуланте раде једанпут до два пута недељно по распореду 7-14
 •  Ординација за хитне стоматолошке интервенције ради сваког дана од 1х-7, у дане викенда,државних и верских празника од 00-24.

Постоји укупно 6 изабраних тимова за одрасле.

У Служби за стоматолошку здравствену заштиту запослено је укупно 121 здравствени радник.

Квалификациона структура запослених:

 •  38 специјалиста (дечја прев.стом.,ортопедија вилица,општа стоматологија, болести уста и зуба, парадонтологија, орална хирургија,стоматолошка протетика)
 • 19 доктора стоматологије
 •  2 више мед. сестре
 • 48 мед. сестараССС
 • 14 зубних техничара ССС