Превентивни прегледи у насељу „Подворце “ у Лесковцу

Дом здравља Лесковац ,у сарадњи са Мобилним тимом града Лесковца 14.12.2016. године обавио је превентивне прегледе у Дому културе Рома у насељу „Подворце“ у Лесковцу.
Превентивни прегледи обухватали су анализу шећера у крви као и мерење крвног притиска уз потребне савете и упућивање у Саветовалиште за шећерну болест у Превентивном центру Дому здравља Лесковац. Дељен је потребан пропагандни материјал. Акција је медијски пропраћена.