Распоред рада Дома здравља Лесковац у време верског празника Божића

За дане     07.01.2024  и 08.01.2024 год. године   ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ће радити по следећем распореду:

Служба за здравствену заштиту одраслих – Здравствена амбуланта бр. 4  (ул. Светозара Марковића 116) радиће  у времену од 07,00-20,00

Здравствена станица  Брестовац у времену  од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Манојловац у времену од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Печењевац   у времену  од 07,00-14,00 (само  дана 08.01.2024)

Здравствена амбуланта Губеревац у времену  од 07,00-14,00

Амбуланта за акутне респираторне инфекције    (Цовид – само за фебрилна стања) у Здравственој амбуланти бр.3 ул. Бранислава Нушића бр.17  у времену од 07,00-14,30 х (само дана 08.01.2024 године).

Служба хитне медицинске помоћи  у времену од 00,00-24,00

Служба кућног лечења и неге у времену од 07,00-19,00

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце (у  улици Млинска 1) у времену од 00,00-24,00 у просторијама Дечјег диспанзера

Служба за стоматолошку здравствену заштиту –у времену од 07,00-20,00 сати ул. Светозара Марковића 116, главна зграда Дома здравља- трећи спрат ( само дана 08.01.2024  године)

ОГРАНАК ДОМА ЗДРАВЉА У ГРДЕЛИЦИ   ће радити по следећем распореду:

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00,00 до 24,00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце:    у времену  од 07,00-14,00 х (само  дана 08.01.2024 год.)

Здравствена станица  Предејане  у времену  од 07,00-14,00 (само  дана 08.01.2024 год.)

Здравствена амбуланта Велика Грабовница у времену  од 07,00-14,00 (само  дана 08.01.2024 год.)

ОГРАНАК ДОМА ЗДРАВЉА У ВУЧЈУ ће радити по следећем распореду

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00,00 до 24,00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце у времену  од 07,00-14,00

Одсек за кућно лечење и негу  у времену  од 07,00-14,00