Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

Јавне набавке реагенаса

Јавно отварање понуда обавиће се 08.09.2014. године, односно четрдесетог дана од дана објављивања позива на наведеним Порталима у 12,30 часова у Великој сали Дома здравља.

Позив реагенси
Конкурсна реагенси
Обавештење о закљученом уговору за партију II
Обавештење о закљученом уговору партија III
Обавештење о закљученом уговору партија IV
Обавештење о закљученом уговору партија V