Jавнa набавке набавка средстава за хигијену

Јавно отварање понуда одржаће се дана 29.10.2015. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.
Конкурсна документација

Позив