Набавка стоматолошких столица

Служба за стоматолошку здравствену заштиту добила је седам нових савремених стоматолошких столица и то четри за рад са децом у дечијем диспанзеру и три за рад са одраслима. Трудићемо се, да и надаље пратимо савремене техничке и тераписке трендове и држимо корак са технолошким достигнућима у нашој делатности.