Обавештење

У периоду од 10-14 јуна 2019.г. Одељење за Здравствену заштиту деце и школске деце у Грделици радиће од 8-15:30 часова због годишњих одмора.

Распоред рада Дома здравља у време празника 2019.година

Одређује се рад у дане државних и вераких празника који се празнују у Републици Србији:
– Од 26.априла 2019 до 29.априла 2019.године (Васкршњи празници почев од Великог Петка закључно са другим даном Васкрса)
– 01.- 02. Маја 2019.године (Празник рада)
Службе Дома здравља Лесковац ће радити по следећем распореду:
– Служба опште медицине – здравствена амбуланта број 4 у времену од 07,00 – 20,00 сати у улици Светозара Марковића 116, за одрасло становништво – Служба стоматолошке здравствене заштите (просторије СХМП) у времену од 00,00 – 24,00 сати – Служба за здравствену заштиту деце и школске деце у времену од 07,00 – 20,00 сати. – Служба кућног лечења у времену од 07,00 – 19,00 сати. – Служба хитне медицинске помоћи на терену од 00,00 – 24,00 сати; у амбуланти (за децу и одрасле) од 20,00 – 07,00 сати. – Здравствена станица у Брестовцу у времену од 07,00 – 14,00 сати – Здравствена амбуланта у Печењевцу у времену од 07,00 – 14,00 сати – Здравствена амбуланта у Манојловцу у времену од 07,00 – 14,00 сати – Здравствена амбуланта у Губеревцу у времену од 07,00 – 14,00 сати
Огранак Дома здравља у Грделици
– Огранак Дома здравља у Грделици радиће у просторијама хитне медицинске помоћи у времену од 00,00 – 24,00 сати на терену и у амбуланти (за децу и одрасло становништво) – Здравствена станица у Предејану и амбуланта у Великој Грабовници у времену од 07,00 – 14,00 сати
Огранак Дома здравља у Вучју
Огранак Дома здравља у Вучју радиће за одрасло становништво у просторијама опште медицине у времену од 07,00 – 14,00 сати Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце радиће у времену од 07,00 – 14,00 сати Одељење кућног лечења радиће у времену од 07,00 – 14,00 сати. Оделење хитне медицинске помоћи – на терену од 00,00 – 24,00 сати – у амбуланти (за децу и одрасле) од 14,00 – 07,00 сати.

Програма за Развој деце у раном детињству

У оквиру Програма за Развој деце у раном детињству УНИЦЕФ у Србији у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље Београда реализован је пројекат “Подршка раном развоју деце оснаживањем службе кућних посета и оснаживање патронажних сестара”. Укључивање поливалентних патронажних служби Домова здравље у овим локалитетима има за циљ да се на професионалан и квалитетан начин обави мапирање породица и њихових потреба за подршком. У оквиру пројекта у Дому здравља Лесковац укључено је 10 патронажних сестара.

У циљу ефикаснијег рада са породицама министарство здравља републике Србије и УНИЦЕФА 20.02.2019 је у згради управе града Београда доделило служби поливалентне патронаже Лесковац 4 таблета за рад на терену. Таблети ће омогућити доступност различитих информативно едукативних материјала и препоручених инструмената за рад са породицама у електронском облику, једноставније прикупљање, праћење и обраду података.