Тестирање RT-PCR методом ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 на лични захтев грађана

Термин за тестирање грађана могу заказати позивом на број 011/362-000. Време чекања на резултат је од 24-48 часова од узимања бриса. Грађани резултате могу преузети у Здравственој установи у којој је извршеноузимање бриса или електронским путем посредством портала еЗдравље и портала еУправе Владе Републике Србије. За стране држављане резултат може бити послат на емаил адресу од стране надлежног института/завода за јавно здравље.

Инструкција за уплату средстава за услугу RT-PRC тестирања на присуство SARS-CoV2 на лични захтев на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање број: 840-17750-34 ПОДРАЧУН ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РФЗО-ЗА УСЛУГЕ RT-PCR ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS CoV2

ФИЗИЧКА ЛИЦА:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, Адреса становања, Место пребивалишта;
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2
ПРИМАЛАЦ: Репбулички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ УПЛАТИОЦА

ПРАВНА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица;
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА
НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СПИСАК ЛИЦА СА ЈМБГ

Распоред рада Дома здравља у време Прмомајских празника

Од 01.05.2020 год. до 03.05.2020 год. ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ће радити по следећем распореду:

Служба за здравствену заштиту одраслих – Здравствена амбуланта бр 4  (Ул. Светозара Марковића 116)  у времену од 07,00-18,00

Здравствена станица  Брестовац од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Манојловац од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Печењевац од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Губеревац од 07,00-14,00

KОВИД АМБУЛАНТА (само за фебрилна стања) у Здравственој амбуланти бр.3 ул. Бранислава Нушића бр.17  од 07,00-22,00

Служба хитне медицинске помоћи  у времену од 00,00-24,00

Служба кућног лечења и неге – у времену од 07,00-19,00

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце (У улици Млинска 1) од 07,00-18,00 у просторијама Дечјег диспанзера и од 18,00-07,00 у просторијама Дечјег диспанзера-улаз Спортска медицине)

Служба за стоматолошку здравствену заштиту – од 01.05. 2020 год.до 03.05.2020.год радиће од 07,00-18,00 сати (Главна зграда Дома здравља- трећи спрат)

ОГРАНАК ДОМА ЗДРАВЉА У ГРДЕЛИЦИ   ће радити по следећем распореду:

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00,00 до 24,00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце у дане од 01.05.2020 до 03.05.2020 год.радиће од 07,00-14,00

Здравствена станица  Предејане  од 01.05.2020.год до 03.05.2020 год. Радиће од 07,00-14,00

Здравствена амбуланта Велика Грабовница  од 01.05.2020год до 03.05.2020 год. Радиће од 07,00-14,00

ОГРАНАК ДОМА ЗДРАВЉА У ВУЧЈУ ће радити по следећем распореду

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00,00 до 24,00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце  од 01.05.2020 до 03.05.2020 год. Радиће од 07,00-14,00

Одсек за кућно лечење и негу   од 07,00-14,00

Распоред рада Дома здравља у време Васкршњих празника

Распоред рада Дома здравља у време Васкршњих празника почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса

Од 17.04.2020. год. до 20.04.2020. год. Дом здравља Лесковац ће радити по следећем распореду:

Служба за здравствену заштиту одраслих – Здравствена амбуланта бр 4  (Ул. Светозара Марковића 116)  у времену од 07:00-18:00

Здравствена станица  Брестовац од 07:00-14:00

Здравствена амбуланта Манојловац од 07:00-14:00

Здравствена амбуланта Печењевац од 07:00-14:00

Здравствена амбуланта Губеревац од 07:00-14:00

КОВИД АМБУЛАНТА (само за фебрилна стања) у Здравственој амбуланти бр.3 ул. Бранислава Нушића бр.17  од 07:00-22:00

Служба хитне медицинске помоћи  у времену од 00:00-24:00

Служба кућног лечења и неге – у времену од 07:00-19:00

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце (У улици Млинска 1) од 07:00-18:00 у просторијама Дечјег диспанзера и од 18:00-07:00 у просторијама Дечјег диспанзера-улаз Спортска медицине)

Служба за стоматолошку здравствену заштиту – у дане 17.04.2020 год. 18.04.2020 год. и 20.04.2020 год. од 07:00-18:00 сати (Главна зграда Дома здравља- трећи спрат)

Огранак дома здравља у Грделици ће радити по следећем распореду:

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00:00 до 24:00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце у дане 17.04.2020 год. 18.04.2020 год. и 20.04.2020 год. од 07:00-14:00

Здравствена станица  Предејане  17.04.2020 и 20.04.2020 од 07:00-14:00

Здравствена амбуланта Велика Грабовница 17.04.2020 и 20.04.2020 од 07:00-14:00

Огранак дома здравља у Вучју ће радити по следећем распореду

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са пружањем хитне медицинске помоћи  радиће у времену од 00:00 до 24:00

Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце  у дане 17.04.2020 год. 18.04.2020 год. и 20.04.2020 год. од 07:00-14:00

Одсек за кућно лечење и негу   од 07:00-14:00

                                                                      ДИРЕКТОР

                                                                  Др Славиша Божић