Посета Развојног саветовалишта Панчево Развојном саветовалишту Лесковац

Представнице развојног саветовалишта Панчево др Љиљана Томић спец. педијатар и Милица Дубраја логопед – дефектолог су 18.11.2016. г. у оквиру међументорских посета обишле Развојно саветовалиште Дома здравља Лесковац. Посебно интересовање показале су за организацију и услове рада организационих целина које се баве превентивним активностима.

Заједничком састанку стручњака ангажованих у развојном саветовалишту Дома здравља Лесковац и гошћи из Панчева присуствовао је већи број заинтересованих лекара,  учесника пројекта, координатор пројекта, начелник службе за здравствену заштиту деце и помоћни директора дома здравља.

Помоћник директора др Часлав Недељковић је истако да је пројекат допринео стручном оспособљавању лекара и стручних сарадника као и опремање развојног саветовалишта новим инвентаром и помагалима. Нагласио је спремност Дома здравља да даље развија услуге које ће пружати Развојно саветовалиште и предложио да се сви домови здравља учесници пројекта да се сви уједине у захтеву да услуге оваквог типа буду правилно сагледане од стране РФЗО.

Састанак је протекао радно и конструктивно, дискусије су биле професионалне и информативне. Гошће из Дома здравља Панчево су биле јако кооперативне у погледу размене искустава у раду развојних саветовалишта ова два дома здравља.