Увођење новог Информационог система у здравству

Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) у регионима који гравитирају ка Клиничком центру Ниш званично се пушта у рад 21.03.2016.

Званични почетак система за пацијенте је 28.03.2016 године, од када унос података о сваком извршеном прегледу постаје обавеза, укључујући функционалности заказивања, упућивања и преписивања лекова од стране лекара на свим нивоима здравствених установа.

Дом здравља Лесковац је приступио увођењу ИЗИС-а у року које је предвидело Министарство здравља и чини све да се што брже и ефикасније отклоне сви проблеми у раду. На другу страну молимо све наше кориснике здравствених услуга да имају више стрпљења приликом одласка код лекара.

Очекујемо разумевање и пацијената и здравственог особља током увођења система ИЗИС, јер ће сигурно бити потребно време да се сви прилагоде новом систему.

Више о ИЗИС систему можете наћи на званичном порталу министарства