дом здравља

Организациона структура дома здравља Лесковац

 

Огранци:

Огранак Дома здравља у Вучју

Огранак Дома здравља у Грделици.

Управа:

Управа Дома здравља

Одељење социјалне медицине са информационим системом

Службе

1. Служба за здравствену заштиту одраслих,

2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце,

3. Служба за здравствену заштиту жена,

4. Служба хитне медицинске помоћи,

5. Служба за  кућно лечењe и негу,

6. Служба за поливалентну патронажу,

7. Служба за стоматолошку здравствену заштиту,

8. Служба лабораторијске дијагностике,

9. Служба радиолошке дијагностике,

10. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

Огранак Дома здравља у Грделици

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДЗ ЛЕСКОВАЦ – ОДЗ У ГРДЕЛИЦИ

 1. Оделење за здравствену заштиту одраслог становништва

Оделење пружа здравствену заштиту на подручју које покрива Огранак преко:

Матична станица у Грделици;

 •  Матична станица у Грделици;
 • Здравствене станица Предејане;
 • Здравствена станица В,Грабовница;
 • Здравствена амбуланта Вел.Копашница;
 • Здравствена амбуланта Тулово;
 • Здравствена амбуланта Вел.Сејаница.

a)       Матична станица у Грделиоци

Обезбеђује основну здравствену заштиту за 11 насељена места са 7028  активних осигураника  ( укупан број здрав. картона).

На реализацији програма рада, раде 5 лекар специјалиста опште медицине и  6 мед. сестара са средњом медицинском школом.

Радно време оделења је у две смене , радним даном од 07-20 суботом и недељом  од 07-14. За време државних и верских празника радно време лекара И медицинске сестре одвија се на основу Решења о одређивању празничног рада у времену од  07 до 14 .

b)       Здравсвена станица Предејане

Обезбеђује здравствену заштиту грађана за 11 насељених места са око 3.000 здравствених картона, где је подручје изразито планинско и од седишта Огранка ЗС удаљено 10 км.

На реализацији програма рада, раде 2 лекара опште медицине И 2 медицинске сестра са средњом медицниском школом и 1 администратор.

Радно време службе опште медицине одвија се у две смене у времену од 07 – 20 , од понедељка до петка, прва и друга субота у месецу  од 07 – 14 . За време државних и верских празника радно време лекара И медицинске сестре одвија се на основу Решења о одређивању празничног рада у времену од 07 до 14 .

c)          Здравствена станица Велика Грабовница

 Здравствена станица Велика Грабовница обслужује И пружа здравствену заштиту за три насељена места са око 2.800 здравствених картона.

На реализацији програма рада,раде 2 лекара (један лекар спец. из опште медицине И један лекар опште медицине) 1 медицинска сестра са сред.мед. школом  и 1 администратор

Радно вреем службе опште медицине одвија се у једној смедни од 07 до 14  понедељак-петак И прву идругу суботу умесецу  од 07 до 14 . За време државних И верских празника радно време лекара И медицинске сестре одвија се на основу Решења о одређивању празничког рада у времену од 07. до 14 .

 d)         Здравствена амбуланта Велика Копашница

 Обезбеђује здравствену заштиту за четири насељена места са 1.200 здравствена картона.

Од седишта Огранка удаљена је 8 км.

Радно време службе опште медицине одвија се у једној смедни од 07 до 14  понедељак-четвртак од 07 до 14 .

За време државнихпразника не дежурају.

е) Здравствена амбуланта Тулово

Обезбеђује здравствену заштиту за три насељена места са око 830 здравствених картона.

Од седишта Огранка удаљена је 14 км.

На реализацији програмских задатака ради један лекар опште медицине И једна медицинска сестра са средњом медицинском школом.

Радно време службе опште медицине одвија се у једној смени о 07 до 14  уторак , четвртаки и петак од 07 до 14 .

За време државни хпразника не дежурају.

 e)     Здравствена амбуланта Велика Сејаница

 Обезбеђује здравствену заштиту за три насељена места са око 500 здравствених картона.

Од седишта Огранка удаљена је 7 км.

На реализацији програмских задатака. ради један лекар опште медицине И једна медицинска сестра са средњом медицинском школом.

Радно време службе опште медицине одвија се у једној смедни о 07 до 14  три пута седмично (понедељак, среда и петак).

За време државнихпразника не дежурају.

 2- ОДЕЛЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

а) Одсек за здравствену заштиту жена

Обезбеђује специјалистичку И саветовалишну здравствену заштиту жена за 7266 корисника, односно око 3500 здрав. картона На реализацији програмских задатака ради један лекара специјалисте из гинекологије  И једна медицинска сестра са средње медицинском школом.

Радно време  одвија се у једној смедни од 07 до 14.30  од понедељка до петка И једна радна субота.

У оквиру одсека једном седмично ради саветовалиће за жене у Предејану И то средом од 07 до 11 .

б) Одсек за интерну медицину
в) Одсек за здравствену заштиту радника
г) Одсек лабораторијске дијагностике
д) Одсек за радиолошку дијагностику

3. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Обезбеђује специјалистичку И саветалишну здравствену заштиту деце И омладине

a)     Обухват деце од 00 до 06 година за  1.050 корисника

b)     Обухват деце од 07 до 18 година за   2.422 корисника

На оделење раде  3 лекара специјалисте из педијатрије,  4 медицинске сестре са средњом медицинском школом.

Рад на оделењу  одвија се у две смене у времену од 07 – 20  од понедељка до петка, а суботом од 07 до 14 .

За време државних И верских празника радно време лекара И медицинске сестре одвија се на основу Решења о одређивању празничког рада у времену од 07  до 14 .

4. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСРТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

Оделење се налази у поткровљу матичне зграде, на пословима ангажован  је један лекар – епидемиолог , санитарни техничар, статистичар и  4 патронажне сестре.

 • Одсек за поливалентну патронажу
 • Одсек за превентивну здравствену заштиту и статистику

Обезбеђује пантронажу за 35 насељена места са 16722 становника на подручју Огранка кроз систематку обраду породице, индивидуалним посетама породици, месној заједници, школи, државним И привредним институцијама.

На реализацији плана рада,раде 4 медицинских сестара са средњом медицинском школом.

Радно време патронаже је радним даном од 07-14 и једна субота у месецу од 07-14.

5. ОДЕЛЕЊЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту грађана за 35 насељена места у којима живи 16722  становника.

На реализацији плана рада , раде 3 стомстолога и4 мед.сестре

Радно време службе је радним данима у две смене  од 07-20 и три суботе у месецу од 07 -14 .

 6.ОДЕЛЕЊЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ СА КУЋНОМ НЕГОМ

 На реализацији програма рада, раде 6 лекара опште медицине ,7 медицинских сестара са срењом школом и 1 са високом мед. школом   и 6 возача сан. возила

 Радно време ХМП са кућном негом у радним данима викендом и за време државних и верских празника  од 00-24.

 

 

 

Огранак Дома здравља у Вучју

Дом Здравља Вучје је Огранак Дома Здравља Лесковац  пружа здравствену заштиту 17444 становника Поречког краја. Здравствена заштита је организована у матичној установи и 6 сеоских амбуланти. У матичној установи постоје следеће службе:

 1. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Поред амбуланте у огранку раде и следеће истурене амбуланте:

Здравствена Амбуланта Стројковце ради у две смене од 07 – 20 и викендом ( суботом и недељом) од 8 -10.

Здравствена Амбуланта Накривањ ради уторком и четвртком од 7х – 14х и викендом ( суботом и недељом ) од 7 – 9.

Здравствена Амбуланта Бунушки Чифлук ради сваког дана од 07 – 14  и викендом ( суботом и недељом ) од 10 – 11

Здравствена Амбуланта Мирошевце ради сваког дана од 07 – 14  и викендом ( суботом и недељом ) од 11 – 12 .

Здравствена амбуланта Барје ради понедељком, средом, петком и викендом ( суботом и недељом од 13 – 14  ).

Здавствена Амбуланта Оруглица ради сваког другог четвртка.

2.  ОДЕЛЕЊЕ  ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

 • Одсек за здравствену заштиту жена
 • Одсек за здравствену заштиту радника
 • Одсек за интерну медицину
 • Одсек лабораторијске дијагностике
 • Одсек за радиолошку дијагностику
 • Од скора раде и консултативне специјалистичке службе ОБ Лесковац: Интерниста , Офтомолог, ОРЛ ,Неуропсихијатар и Пулмолог.

3. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

4. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

 • Одсек за предшколску децу
 • Одсек за школску децу

5.ОДЕЛЕЊЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

 • Одсек за превентивну здравствену заштиту и статистику
 • Одсек поливалентне патронаже

Радно време у ДЗ у Вучју је 24 . Од 07  – 20  и 20  – 07  .

Ренген ради средом од 07 – 14.

Лабораторија сваког дана 07 – 14.