Вести

Најновије вести у Дому здравља Лесковац

Посета Развојног саветовалишта Панчево Развојном саветовалишту Лесковац

Представнице развојног саветовалишта Панчево др Љиљана Томић спец. педијатар и Милица Дубраја логопед – дефектолог су 18.11.2016. г. у оквиру међументорских посета обишле Развојно саветовалиште Дома здравља Лесковац. Посебно интересовање показале су за организацију и услове рада организационих целина које се баве превентивним активностима.

Настави са читањем…

Меморандум о сарадњи

Дана 19.04.2016. у присуству представника УНИЦЕФ-а Станиславе Вучковић и ментора пројекта „Подршка раном развоју деце“ Даринке Радивојевић у великој сали Дома здравља потписан је протокол о сарадњи на локалном нивоу.

Настави са читањем…