патронажа

Служба за поливалентну патронажу

Главна сестра службе
вмс Бојана Младеновић

У Служби  поливалентне патронаже ради 21 медицинских сестра:

  1.  сестре са всс – 2
  2.  патронажних сестара – 19
  3.  дипл.социолог – 1
  4.  ромски медијатори -2  (преко министарства здравља).

Oд Марта 2014 патронажне сестре дежурају у телефонском саветовалишту Деца Србије сваког дана (радним,викендом и државним празницима) 07-19 на телефон 016/214-323

Контакт телефон Службе:
016/243-242

Радно време:

Радно време Службе за поливалентну патронажу је понедељак-петак од 07-14, суботом од 07-15.
Радно време телефонског саветовалишта је понедељак-петак од 07-20, суботом од 07-14.

Опис службе:

Поливалентна патронажа је део активне здравствене службе чији је циљ да кроз здравствено – васпитни рад у породици унапреди највеће људске вредности, здравље и живот.

Поливалентна патронажа, са становишта здравствене делатности, представља њен најистуренији део који делује у породици. Њени задаци су оспособљавање становништва за самолечење и здравствену заштиту, рано откривање болести, поремећаја здравља, ради благовременог лечења и рехабилитације, подизању нивоа здравствене културе, ради вођења здравијег начина живота и учешћа у збрињавању болесних и немоћних, наравно у сарадњи са другим службама. Да би се могли остварити овако комплексни циљеви и задаци неопходно је добро организована Патронажа.

Законом о здравственој заштити становништва, Поливалентна патронажа је дефинисана као област тј. као служба у основној здравственој заштити, па је зато предвиђена као минимум структуре Дома здравља. У нашем Дому здравља она је добро организована за извршење својих циљева и задатака.

Поливалентна патронажа својим радом обезбедјује здравствену заштиту на територији СО Лесковац, односно на подручју Дома здравља, који обухвата 79 насељених места са укупно 120.766 становника. На подручју Дома здравља Лесковац постоје 10 подручних одбора са укупно 83 месних заједница и једним одбором за координацију месних заједница града Лесковца са укупно 13 месних заједница. Поливалентна патронажа Дома здравља Лесковац ради боље реализације радних задатака сарадјује са службама: Опште медицине, Диспанзера за мајку и дете, Епидемиолошком службом, Неуропсихијатријом, службом Хитне медицинске помоћи, Кућним лечењем и негом итд.

Поливалентна патронажа извршава своје програмске задатке у породици кроз кућне посете и радом у заједници кроз групне облике рада (70% рада је у породици а 30% рада је здравствено – васпитни).
Укупно је планирано 37.788 посета. Укупан број здравствено-васпитних услуга планирано је 10.207.

Патронажним радом обухвата следеће популације: трудница, трудница под ризиком, породиља, новородјенчад, одојчад, одојчад под ризиком, дете у другој години живота, дете у четвртој години живота, особе преко 65 година, активна туберкулоза, оболели од заразне болести, оболели од малигнитета, оболели од шећерне болести, инвалидном и хендикепираном лицу, особама по налогу лекара.

Карактеристике радног места:

Као посебан вид здравствене заштите поливалентана патронажна сестра подстиче становништво на унапредјење здравља кроз рад са појединцем, породицом и широм заједницом. Делује на свих пет нивоа у смислу унапредјења и очувања здравља, раног откривања болести, лечења и рехабилитације. Свој рад реализује кроз индивидуалне и групне методе рада, а у циљу оспособљавања појединца, породице или групе градјана за самобригу и самозаштиту, те водјења здравијег начина живота.

Сарадјује са бројним здравственим, социјалним хуманитарним, друштвено-политичким, невладиним организацијама и др. установама. Због ширине и разноврсности области којима се бави у свом граду, неопходно јој је перманентна едукација, консултације али и постдипломски наставни програм из методике здравственог васпитања, организације рада, планирања и информационог система.

У СВОМ РАДУ ДУЖНА ЈЕ ДА СЕ ПРИДРЖАВА НАЧЕЛА КОДЕКСА ЕТИКЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ДА СЕ ХУМАНО ОДНОСИ ПРЕМА ШТИЋЕНИЦИМА.

Процес рада патронажне сестре карактерише: рад у тиму и самосталан рад на одредјеним задацима, изражен психофизички напор изложеност емоционалним стресовима, временским приликама, постојећој опасности од инфекција, повреда, као и повећан степен одговорности за штићенике и за средства која користи у раду.

За свој стручни рад и професионалну дисциплину одговорна је Главној патронажној сестри и Руководиоцу организационог дела радне организације.

идентификује насиље у породици и повезује жртве са одговарајућим установама и НВО,

обухвата и друге популације и групације у складу с методологијом,

СПРОВОДИ ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНЕ ПРОГРАМЕ применом индивидуалних и групних здр. васпитних метода рада уз коришћење здравствено васпитних средстава,

спроводи организовани систематски здравствено васпитни рад, применом појединих метода и средстава у породици школи , месној заједници, радној организацији и здравственој организацији,

води законом прописану евиденцију и медицинску документацију (патронажни картон породице – компјутерски програм лична карта породице, патронажни лист – компјутерски програм Шифраник, протокол дневних посета, протокол здравствено васпитног рада),

води месечни и тромесечни извештај за свој микрореон,

самостално планира рад на свом микрореону и врши евалуацију плана и програма рада и предлаже измене и допуне, зависно од услова, потреба и могућности средине у којој ради.

35 година сарадње између Месних заједница и Поливалентне патронаже

Дана 17.01.2014.године  у великој сали Дома здравља Лесковац обелезена  је пригодном свечаношћуу 35-то годишњица сарадње између Месних заједница и Поливалентне патронажне службе.

Настави са читањем…

Октобар – месец правилне исхране

16.10.2012. године поводом обележавања Светског дана хране , у холу Дома здравља Лесковац са почетком  у 12,00 одржана је пригодна свечаност на којој су поводом  учеша у кампањи „ Октобар- месец правилне исхране“., деци  ош „ Јосиф Костић „подељене захвалнице.

Настави са читањем…